Bestelrondes

Is zowel in uw belang als in het belang van een goede planning van de productie om tijdig in één keer alle ringen te bestellen die u nodig heeft.

Bestelperiode Uitlevering na

1 april – 15 mei 1 oktober

16 mei – 30 September 15 december

1 oktober – 1 februari 1 april

1 februari – 1 april 15 mei

Spoedbestellingen:

De kosten van de ring bij een spoedbestelling bedragen de ringprijs plus € 1,00 per ring extra. Spoedbestellingen die gedurende een werkweek binnenkomen, worden de daaropvolgende werkweek op maandag gemaakt en vervolgens uiterlijk dinsdag er na naar de ringencommissaris verzonden.

Deze regel is niet van toepassing voor spoedbestellingen tijdens bestelronde 1 van het nieuwe ringjaar; u begrijpt dat deze niet eerder uitgeleverd worden dan bij de normale uitgifte van

bestelronde 1 op 1 oktober.

Let wel: ook spoedbestellingen lopen via de ringencommissaris en dienen per machtiging betaald te worden. Het bondsbureau kan dan immers zonder controle/wachten op een betaling snel en voor uw eigen zekerheid uitleveren.

Ons laatste nieuws