29-8-2019 Ledenvergadering Vogelvreugdcoevorden.

29-8-2019

Ledenvergadering vogelvreugd 

Locatie

J.Koerts

Italiestraat 13

Coevorden

Agenda

1  Opening.

2  Mededelingen  v.d penningmeester.

3  Lotensponsor/verkoop loten.

4  Tentoonstellingspunten aanpassen aan Erica.

5  Rommelmarkt.

6  Vergaderruimte.

7  Rondvraag.

8  Sluiting.