Meer informatie over ons?

Onze vogelvereniging is opgericht in oktober 1952 door zeer enthousiaste vogelliefhebbers.

De vereniging is officieel aangesloten bij de Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers, N.B.V.V.

We zijn een vereniging met veel actieve leden die zich allen in meer of mindere mate bezig houden met het houden en kweken van vogels.

De doelstelling van onze vereniging is om onze leden op alle mogelijke manieren hierin te ondersteunen.

We trachten dit te bereiken door:

– Het houden van vergaderingen en/of bijeenkomsten;

– Het organiseren van lezingen, dia en filmavonden en excursies ;

– Het geven van voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels;

– Het uitwisselen van ervaringen en resultaten;

– Het houden van onderlinge tentoonstellingen;

Ons laatste nieuws

Heeft u vragen of wilt u zien wat wij voor u kunnen doen?