Wie kunnen ringen bestellen?

De bondsringen worden uitsluitend geleverd door de NBvV.

Deze ringen zijn voorzien van de kenmerken: NB plus jaartal (voor 2012 geldt dus: NB 12), het kweeknummer en een volgnummer.

De afdelingsleden kunnen uitsluitend via de ringencommissaris van hun afdeling ringen bestellen; rechtstreekse contacten van afdelingsleden met het bondsbureau over ringenaangelegenheden worden niet behandeld.

Verspreide leden kunnen de ringen schriftelijk bij het bondsbureau aanvragen.

Ons laatste nieuws